American Tech là công ty cổ phần hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực:

  • Thiết kế, tư vấn phần mềm số hoá ( digital Banking) cho các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng . Đối tác thân thiết của Microsoft, Oracle, HP.
  • Đại lý phân phối PDM Solid Work cho phát triển sản phẩm mới, chu trình từ phát triển ý tưởng, thiết kế, thử nghiệm, sản xuất, chào hàng, bán hàng  doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ .
  • Đại diện cho GE General Electric Tranpotation , Mishubishi Engine , Northern light, Cummins DKSH , Twindict marine, ZF Propulsion Faster System ….. trong lĩnh vực dầu khí và hàng hải.
  • Nhà phân phối toàn quốc sản phẩm Firesave- bình ném chữa cháy công nghệ Nhật Bản , được đánh giá là công nghệ chữa cháy hiện đại nhất trên thế giới .

Bằng sự kế thừa công nghệ , trí tuệ của công nghệ tiên tiến hàng  đầu thế giới, American Tech đưa đến sản phẩm mong muốn đáp ứng hài lòng của khách hàng, gia tăng giá trị hướng tới sự phồn thịnh của Quý khách.

 

AmericanTech Holding Company expert on:

  • Design, consult software like Digital Banking for financial, banking activity. Our parner Microsoft, Oracle , HP.
  • Main Agency supply PDM Solidwork for SME enterprise ( R & D for Production line)
  • Representative for General Electric GE Tranpotation, MHI- Mishibishi Engine, Northern Light, Cumins DKSH, Twindict Marine, ZF Populsion Faster System for Marine and Oil field.
  • The distributor of Vietnam, Firesave – throwing type fire extinguisher which Japan technology, are the most modern fire extinguisher in the world .